RAKOCHMEL se přidal k pěstitelům Českého modrého máku, který je chráněn Českou cechovní normou. Modrý mák je vysoce kvalitní a nesmí být zaměňován s technickým mákem, který se pěstuje zejména pro farmaceutický průmysl.