Porovnání sklizně Žateckého poloraného červeňáku mezi lety 2010-2019

*V roce 2012 v důsledku silné bouře spadlo 37 ha chmelových konstrukcí