Česání chmele

Sklizeň chmele v letošním roce začala 19.8.2017, trvala 20 dní. Dlouhodobě češeme chmel na sedmi česacích strojích, které zásobuje 11 strhávačů a následně je sušen ve třech sušárnách chmele. Sklizně se zúčastňuje 100 pracovníků, z čehož je 86 sezónních.

Navzdory nestandardním  klimatickým výkyvům v průběhu vegetace chmel překvapoval příjemnými výsledky. Velké, zdravě zelené hlávky s nadprůměrným obsahem pivovarsky cenných látek a dobrým výnosem.

Sklidilo se 188 t suchého chmele při průměrném výnosu  1,42 t/ha s kvalitou 3,7 % alfa hořkých kyselin.

 

Podzimní práce

Příznivé podzimní počasí napomohlo k včasnému ukončení podzimních prací. Jsou hotové veškeré kultivační operace chmelnic, hnojení. Z části opravené chmelové konstrukce. Od 23. září 13ti členná brigáda zvládla očistit veškeré stropy chmelnic, dosázet chybějící rostliny v porostech, zbourat 5,5 ha chmelových konstrukcí, na 34 ha pověsit drátky a všechny je zapíchat.

Ani v zimních měsících pracovníci Rakochmelu nebudou otálet. Čeká je výstavba nových konstrukcí chmele, oprava drenážních systémů, čištění struh, oprava cest a ořezávání stromů. A v neposlední řadě oprava veškerých strojů a zařízení. Výroba nových strojů na zpracování půdy.