Výnosy pšenice ozimé a řepky ozimé v roce 2017

Graf 1: Porovnání výnosů pšenice ozimé se středočeským krajem, okresem a společností Rakochmel s.r.o. s ohledem na rok 2016.

Sklizňová plocha pšenice ozimé v roce 2017 zaujímala 312 ha, což je 33 % z celkově obhospodařované výměry společnosti Rakochmel s.r.o.  Přednostně jsou pěstovány odrůdy jakosti „Aˮ, které zaujímají plochu 85 % a odrůdy jakosti „Eˮ, pěstované na ploše 15 %. Nejvyššího výnosu bylo dosaženo u odrůdy Génius, který byl 7,01 t/ha. Druhý a třetí nejvyšší výnos poskytly odrůdy JB Asano a Bohemia, kde se výnosy pohybovaly v rozpětí 5,5 – 6 t/ha.

Graf 2: Porovnání výnosů řepky ozimé se středočeským krajem, okresem a společností Rakochmel s.r.o. s ohledem na rok 2016.

Řepka ozimá byla pěstována na 190 ha, což představuje 20 % z celkové výměry. Z širokého sortimentu odrůd dáváme přednost hybridním odrůdám, které jsou plastické a přizpůsobivé do všech výrobních oblastí, zejména do oblastí s povětrnostními a klimatickými výkyvy, které jsou v naší oblasti srážkového stínu velmi aktuální. V roce 2017 bylo dosaženo nejvyšších výnosů u odrůdy DK Exstorm, DK Explicit a Marathon. Výnosy se pohybovaly v rozmezí 2,65 – 3,5 t/ha.

Redukce výnosu obou hlavních plodin je z největší části přičítána vlivu ročníku. Nepříznivý průběh povětrnostních a klimatických podmínek, trvající již od počátku zimy téměř do letního období, se negativně projevil ve výnosech. Výsledky s ohledem na rok 2016, který byl výnosově výjimečný, jsou zaznamenané v grafu 1 a 2.

Graf 3 a 4 porovnává výnosy pšenice ozimé a  řepky ozimé v letech 2013, 2014 a 2015.

Graf 3: Porovnání výnosů pšenice ozimé se společností Rakochmel s.r.o., ČR a Středočeským krajem.

Graf 4: Porovnání výnosů řepky ozimé se společností Rakochmel s.r.o., ČR a středočeským krajem