Společnost RAKOCHMEL s.r.o. hospodaří na výměře 945 ha orné půdy na západním okraji Středočeského kraje v bývalém okrese Rakovník. K jejímu založení došlo v roce 1993 a v únoru roku 2017 oslavila 25. výročí vzniku a působení na trhu.

Od roku 2002 se věnujeme výhradně rostlinné výrobě a to především pěstování chmele a chmelaření. Obhospodařovanou výměrou 150 ha chmelnic se naše společnost řadí mezi přední pěstitele chmele v České republice. Specializujeme se na pěstování odrůdy Žatecký poloraný červeňák, která má v této chmelařské oblasti historickou, dlouholetou tradici.

V pěstební činnosti využíváme dlouholetých zkušeností českých chmelařů v kombinaci s vlastními inovacemi a progresivními postupy v pěstování i sklizni chmele, které jsme si vybudovali na základě vlastních provozních pokusů.

Podílíme se a propagujeme dlouhodobě český chmel a historii českého chmelařství podporou a členstvím ve spolku Sušárna Kolešovice, kde jsme se velkou měrou podíleli na rekonstrukci historické komorové sušárny chmele, výstavbě a provozu tyčové historické chmelničky na návsi v obci a podporou každoročního česání chmele pro veřejnost a provozu sušárny.

Společnost dosahuje dlouhodobě stabilních výsledků nejen ve chmelaření, ale i v ostatní rostlinné výrobě. Jsme zaměřeni na produkci osiv pro osevářské firmy, především obilovin a luskovin. Do výrobního programu patří dále pěstování máku, řepky, potravinářské pšenice a ječmene pro sladovnické využití. Část plochy s nízkou bonitou půdy a plochy svažité zatravňujeme. Společnost RAKOCHMEL patří mezi stabilní a dlouhodobé zaměstnavatele v obci a okolí.