Společnost v současné době zaměstnává 22 pracovníků. Za jednotlivé úseky zodpovídají:

Jednatel společnosti –  Mgr. Miloslav Mánek

m.manek@rakochmel.cz

Jednatelka společnosti – Ing. Petra Mánková

p.mankova@rakochmel.cz

Hlavní agronom – Ing. David Šiler

d.siler@rakochmel.cz

Provozní technikFrantišek Kozler

f.kozler@rakochmel.cz

Technik – Josef Trešl

Finanční účetní – Ing. Marcela Spurná

m.spurna@rakochmel.cz

Mzdová účetní – Světluše Hrenáková

s.hrenakova@rakochmel.cz